Australian National University College (ANUC) – Trường cao đẳng Quốc Gia Úc là nơi chuẩn bị nền tảng tiếng Anh và học thuật cho những sinh viên muốn học ở trường Đại Học Quốc Gia Úc nhưng chưa đủ điều kiện vào thẳng. Hiện tại, ANU College cấp học bổng lên tới 900 triệu đồng cho năm 2021.

I. THÔNG TIN HỌC BỔNG

1. Giá trị học bổng

Tổng giá trị học bổng: 50, 000 AUD (trong đó 25,000 AUD cho năm Dự bị và 25,000 AUD được cấp cho năm đầu bậc cử nhân)

2. Đối tượng nhận học bổng

  • Là sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia được quy định, trong đó có Việt Nam
  • Đủ điều kiện và nhận được thư mời nhập học vào chương trình dự bị tại ANU College

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0849466682 Hỗ trợ 24/7