Chương trình du học tại UKAS

UKAS cam kết đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá bản thân để lựa đất nước, trường học cũng như ngành nghề phù hợp. Trong hành trình đó bạn sẽ được hỗ trợ về thông tin học bổng và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhanh gọn và đảm bảo.